Karpu 4kg

Frozen Fish

Karpu 4kg

$ 27.00 / Each

total: $ 0.00

 
Karpu 2kg

Frozen Fish

Karpu 2kg

$ 12.00 / Each

total: $ 0.00

 
Shorputi 2 KG

Frozen Fish

Shorputi 2 KG

$ 15.00 / Each

total: $ 0.00

 
KORAL 1 KG UP

Frozen Fish

KORAL 1 KG UP

$ 12.00 / Each

total: $ 0.00

 
RUPCHADA 200/300

Frozen Fish

RUPCHADA 200/300

$ 7.99 / lb

total: $ 0.00

 
RUPCHADA 100/200

Frozen Fish

RUPCHADA 100/200

$ 5.00 / Each

total: $ 0.00

 
TAPOSHI 500GM

Frozen Fish

TAPOSHI 500GM

$ 7.99 / Each Block

total: $ 0.00

 
TAKI BIG 500GM

Frozen Fish

TAKI BIG 500GM

$ 5.99 / Each Block

total: $ 0.00

 
TAKI SMALL 250GM

Frozen Fish

TAKI SMALL 250GM

$ 3.99 / Each Block

total: $ 0.00

 
PUA  FISH 500GM

Frozen Fish

PUA FISH 500GM

$ 4.99 / Each Block

total: $ 0.00

 
MENI BIG 500GM

Frozen Fish

MENI BIG 500GM

$ 4.99 / Each Block

total: $ 0.00

 
koral 500gm

Frozen Fish

koral 500gm

$ 5.99 / Each Block

total: $ 0.00

 
khoilsha 250gm

Frozen Fish

khoilsha 250gm

$ 2.99 / Each Block

total: $ 0.00

 
kakila 500gm

Frozen Fish

kakila 500gm

$ 6.99 / Each Block

total: $ 0.00

 
FOLY FISH 500GM

Frozen Fish

FOLY FISH 500GM

$ 4.99 / Each Block

total: $ 0.00

 
CHIRING 500GM

Frozen Fish

CHIRING 500GM

$ 5.99 / Each Block

total: $ 0.00

 
CHELAPATA 250GM

Frozen Fish

CHELAPATA 250GM

$ 6.99 / Each Block

total: $ 0.00

 
CHAPILA 250GM

Frozen Fish

CHAPILA 250GM

$ 2.99 / Each Block

total: $ 0.00

 
CHAPILA 500GM

Frozen Fish

CHAPILA 500GM

$ 5.99 / Each Block

total: $ 0.00

 
Bata fish 500gm

Frozen Fish

Bata fish 500gm

$ 6.99 / Each Block

total: $ 0.00

 
Whitebait Fish (Keski) 250gm

Frozen Fish

Whitebait Fish (Keski) 250gm

$ 2.99 / Each Tray

total: $ 0.00

 
Whitebait Fish (Keski-Block) 250gm

Frozen Fish

Whitebait Fish (Keski-Block) 250gm

$ 1.99 / Each Block

total: $ 0.00

 
TELAPIA FILLET

Fish Fillets & Steaks

TELAPIA FILLET

$ 3.99 / lb

total: $ 0.00

 
DRY Faisha (Bashpata) 200gm

Dried Fish (Shutki)

DRY Faisha (Bashpata) 200gm

$ 4.99 / Each Pack

total: $ 0.00

 
DRY Keski 200 gm

Dried Fish (Shutki)

DRY Keski 200 gm

$ 5.99 / Each Pack

total: $ 0.00

 
RAW SHRIMP HEADLESS 31/40

Shrimp & Prawn

RAW SHRIMP HEADLESS 31/40

$ 17.99 / 2 lb PACK

total: $ 0.00

 
Cooked Shrimp 71/90

Shrimp & Prawn

Cooked Shrimp 71/90

$ 9.99 / 1LB Pack

total: $ 0.00

 
RAW SHRIMP 31/40

Shrimp & Prawn

RAW SHRIMP 31/40

$ 14.99 / 2LB Pack

total: $ 0.00

Cart Image

0 item

$0.00