Main Banner Image Main Banner Image

Masala & Spices

LALAH'S MADRAS CURRY POWDER

LALAH'S MADRAS CURRY POWDER

$ 4.49

EA

MAYA CURRY POWDER 14OZ

MAYA CURRY POWDER 14OZ

$ 5.49

EACH

MAYAEXTRA HOT CHILI POWDER 14OZ

MAYAEXTRA HOT CHILI POWDER 14OZ

$ 6.49

EACH

Maya Cinnamon Powder 7oz

Maya Cinnamon Powder 7oz

$ 3.49

Each Pack

MAYA CORINDER POWDER 400GM

MAYA CORINDER POWDER 400GM

$ 4.49

EACH

MAYA TURMERIC POWDER 14OZ

MAYA TURMERIC POWDER 14OZ

$ 6.99

EACH

Maya Curry Powder 200g

Maya Curry Powder 200g

$ 3.49

200g

Maya FENNEL Powder 7OZ

Maya FENNEL Powder 7OZ

$ 4.19

EACH

MAYA KALONJI 200GM

MAYA KALONJI 200GM

$ 3.49

EACH

MAYA CUMIN POWDER 7OZ

MAYA CUMIN POWDER 7OZ

$ 3.99

EACH

MAYA TURMERIC POWDER 800GM

MAYA TURMERIC POWDER 800GM

$ 7.49

EACH

MAYA KALONJI 7OZ

MAYA KALONJI 7OZ

$ 4.49

EACH

Maya Garam Masala 800g

Maya Garam Masala 800g

$ 8.99

Each Pack

MAYA AJWAIN SEED 7OZ

MAYA AJWAIN SEED 7OZ

$ 5.49

EACH

MAYABLACK PEPPER POWDER 7OZ

MAYABLACK PEPPER POWDER 7OZ

$ 5.49

EACH

MAYA GINGER POWDER 800G

MAYA GINGER POWDER 800G

$ 7.49

EACH

MAYA CLOVES 100g

MAYA CLOVES 100g

$ 4.49

Each Pack

MAYA CUMIN SEEDS 400g

MAYA CUMIN SEEDS 400g

$ 6.49

Each box

MAYA AJWAIN SEEDS 7OZ

MAYA AJWAIN SEEDS 7OZ

$ 5.49

EACH

MAYA CINAMON STICK 4.5OZ

MAYA CINAMON STICK 4.5OZ

$ 3.99

EACH

MAYA CUMIN SEED 400GM

MAYA CUMIN SEED 400GM

$ 5.49

EACH

MAYA MUSTARD SEEDS

MAYA MUSTARD SEEDS

$ 3.99

EACH

MAYA PANCH PURAM

MAYA PANCH PURAM

$ 3.49

EACH

MAYA GARAM MASALA 200GM

MAYA GARAM MASALA 200GM

$ 4.49

EACH

MAYA METHI SEEDS 400GM

MAYA METHI SEEDS 400GM

$ 3.99

EACH

MAYA CUMIN POWDER 14OZ

MAYA CUMIN POWDER 14OZ

$ 7.49

EACH

Maya Chili Regular 400g

Maya Chili Regular 400g

$ 6.49

Each box

MAYA CUMIN POWDER 400g

MAYA CUMIN POWDER 400g

$ 4.49

Each box

Halal badge Image